ADI, SOYADI :    MUSTAFA İTİŞKEN 

  ÖĞRENİM DURUMU:

-LİSANS: Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksek Okulu  (4 Yıllık)

-YÜK. LİSANS : (1992) Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.

(Tez Konusu: Türk Kamu Yöneticilerinin Yeterlilikleri.)

 ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:

1975-1996: SSK. Eğitim ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, İdari İşler Daire Başkanlığı,

1996 – (Devam ediyor):  SGK. Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, İşverenler Daire Başkanlığı – Şube Müdürü. (22 Yıl)

 

ADRES:

-Mürsel Uluç Mahallesi, 931. Cd. 935. Sok. No: 8/4 Çankaya – ANKARA

-SGK. Başkanlığı, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, İşverenler Daire Başkanlığı

(Şube Müdürü)

 TELEFON: 0532 400 88 29 

E-POSTA: mitiskenm@gmail.com

DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 12/8/1955 – Beypazarı (ANKARA)

  MESLEKİ TECRÜBELER :  

 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda İŞVEREN İŞLEMLERİ olarak tanımlanan konuda; Şube Müdürü konumunda 22 yıllık iş tecrübesi, Daire Başkanlık (v.) görevi tecrübesi, 
 • SGK Genel Müdürlük ve taşra teşkilatında uygulamalar konusunda uygulayıcılara verilen yüzlerce eğitim, 
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Özel Sektör kuruluşlarına, Meslek Kuruluşlarına (TİSK, SMMM odaları, meslek mensuplarına vd. ), Sivil Toplum Örgütlerine, Sendikalara verilen onlarca eğitim.
 • Prestijli mesleki dergi ve yayınlarda sosyal ve sosyal güvenlik konularında yayımlanan onlarca makale,
 • “TRT Radyo1” ve “Meteorolojinin Sesi” radyolarında gerçekleştirilen seri uzmanlık programları,
 • SGK uygulayıcı taşra teşkilatına / Sosyal Güvenlik İl ve Merkez Müdürlüklerine, bu bağlamda görev yapan Kurumun uygulayıcı personeline yönelik, uygulamaya ışık tutan, yol gösterici nitelikte binlerce talimat.
 • TBBM, diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, sendikalar, gerçek ve tüzel kişilere uzmanlık konularında verilen sayısız mukteza (mütalâa)
 • Adalet Bakanlığı, Ankara Adliyesi Hukuk ve Ceza konularında Bilirkişilik, (2015/2016)

UZMANLIK ve YETKİNLİK ALANLARI / KONULARI

I) ÖZEL UZMANLIK KONULARI :

* 5510 sayılı kanun çerçevesinde, İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ kapsamında,    

 • Sigortalılık, ve işverenlik hak ve yükümlülükleri, 
 • İşyeri tescili, nakli, devri konularında karşılaşılan sorunlar, 
 • Belgelerin yasal sürede verilmemesi halinde karşılaşılacak idari para cezaları, 
 • Primlerin yasal sürede ödenmemesi halinde karşılaşılacak gecikme cezası ve gecikme zammına ilişkin problemler, 
 • Primlerin çeşitli ödeme yöntemleri, tecil ve taksitlendirme şartları, 
 • Primlerin KDV mahsubu yöntemi ile ödenmesinde yaşanılan sorunlar, 
 • Hizmet akdi kapsamında işverenlik, alt işverenlik konusunda yaşanılan ihtilaflı konular, 
 • Prim borçlarının hangi hallerde ertelenebileceği,
 • İşverenlerin yararlanabilecekleri Devlet Desteği ve teşvikler, yararlanma ve engellenme şartları,
 • Asgari işçilik uygulaması kapsamında teminat çözümleri ve hakediş ödemeleri, bu bağlamda aranılan şartlar ve belgeler,
 • Asgari işçilik oranları, uygulama alanlarında karşılaşılan sorunlar,
 • İhalelere katılmak amacıyla SGK. dan alınması gereken Borcu Yoktur Yazıları

GENEL UZMANLIK ALANLARI

(* İşçi / İşveren Sosyal Güvenlik ilişkileri)

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,

NELER YAPABİLİRİM   

 Hizmet verilebilecek kişi, kuruluş ve sektörler:

 Siyasi Partiler, Parti Liderleri, Yönetim Kadroları, Yazılı/Görsel Medya Kuruluşları, Meslek Kuruluşları, Sivil Toplum Örgütleri, İşçi Ve İşveren Sendikaları, Üniversite ve Yüksek Eğitim Kurumları, Özel Şirketler, KİT’ler, Kamu Kurum Ve Kuruluşları, Avukatlar, Sosyal Güvenlik müşavirleri, Danışmanlık hizmeti sunan kuruluşlar, 

 • Uzmanlık konularında verilebilecek hizmetler: 
 • Danışmanlıklar, mütalaalar,
 • Periyodik köşe yazıları,
 • Periyodik TV., Radyo programları,
 • Periyodik Eğitimler
 • Sorun içeren dilekçe, mütalaa, talep yazıları,
 • Sorunlara ilişkin çözüm önerileri,
 • Uzmanlık konuları dışında verilebilecek hizmetler: 
 • Gerek görülmesi halinde kaynak ve müfredat belirtilerek veya eğitim verilerek 
 • Anayasası,
 • Türk Devrim Tarihi,
 • Kamu Yönetimi,
 • Yönetim Teknikleri,
 • İnsan Hakları

 konularında eğitimler.

 27/11/2018 – Ankara