– BEN KİMİM-

          ADI, SOYADI : MUSTAFA İTİŞKEN

                                    (Kamu Yönetimi uzmanı – Sosyal Güvenlik/İşveren işlemleri uzmanı.   

  ÖĞRENİM DURUMU:

-LİSANS: Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi, Bankacılık Ve Sigortacılık Yüksek Okulu  (4 Yıllık)

-YÜKSEK LİSANS : (1992) Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.  (Tez Konusu: Türk Kamu Yöneticilerinin Yeterlilikleri.) 

ÇALIŞTIĞI KURUMLAR:

1975-1996: SSK. Eğitim ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, İdari İşler Daire Başkanlığı,

1996 – 12/8/2020 :  SGK. Başkanlığı, SPGM. lüğü,  İşverenler Daire Başkanlığı – Şube Müdürü. (24 Yıl hizmet,12/8/2020 T. de emekli)

 TELEFON: 0532 400 88 29

E-POSTA: mitiskenm@gmail.com

DOĞUM TARİHİ VE YERİ: 12/8/1955 – Beypazarı (ANKARA)

  MESLEKİ TECRÜBELER :

 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda İŞVEREN İŞLEMLERİ olarak tanımlanan konuda; Şube Müdürü konumunda 24 yıllık iş tecrübesi, Daire Başkanlık (v.) görevi tecrübesi, 
 • SGK Genel Müdürlük ve taşra teşkilatında uygulamalar konusunda uygulayıcılara verilen yüzlerce eğitim, 
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına, Özel Sektör kuruluşlarına, Meslek Kuruluşlarına (TİSK, TOBB, SMMM odaları, meslek mensuplarına vd. ), Sivil Toplum Örgütlerine, Sendikalara verilen onlarca eğitim. 
 • Prestijli mesleki dergi ve yayınlarda sosyal ve sosyal güvenlik konularında  yayımlanan onlarca makale, 
 • “TRT Radyo1” ve “Meteorolojinin Sesi” radyolarında gerçekleştirilen seri uzmanlık programları, 
 • SGK uygulayıcı taşra teşkilatına / Sosyal Güvenlik İl ve Merkez Müdürlüklerine, bu bağlamda görev yapan Kurumun uygulayıcı personeline yönelik, uygulamaya ışık tutan, yol gösterici nitelikte binlerce talimat. 
 • TBBM, diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, sendikalar, gerçek ve tüzel kişilere uzmanlık konularında verilen sayısız mukteza (mütalâa) 
 • Adalet Bakanlığı, Ankara Adliyesi Hukuk ve Ceza konularında Bilirkişilik, (2015/2016)
 • UZMANLIK ve  ETKİNLİK ALANLARI / KONULARI  

        I) ÖZEL UZMANLIK KONULARI :

        * 5510 sayılı kanun çerçevesinde, İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİLERİ kapsamında, 

         *Sigortalılık, ve işverenlik hak ve yükümlülükleri, 

 • İşyeri tescili, nakli, devri konularında karşılaşılan sorunlar, 
 • Belgelerin yasal sürede verilmemesi halinde karşılaşılacak idari para cezaları, 
 • Primlerin yasal sürede ödenmemesi halinde karşılaşılacak gecikme cezası ve gecikme zammına ilişkin problemler, 
 • Primlerin çeşitli ödeme yöntemleri, tecil ve taksitlendirme şartları, 
 • Primlerin KDV mahsubu yöntemi ile ödenmesinde yaşanılan sorunlar, 
 • Hizmet akdi kapsamında işverenlik, alt işverenlik konusunda yaşanılan ihtilaflı konular, 
 • Prim borçlarının hangi hallerde ertelenebileceği, 
 • İşverenlerin yararlanabilecekleri Devlet Desteği ve teşvikler, yararlanma ve engellenme şartları, 
 • Asgari işçilik uygulaması kapsamında teminat çözümleri ve hakediş ödemeleri, bu bağlamda aranılan şartlar ve belgeler, 
 • Asgari işçilik oranları, uygulama alanlarında karşılaşılan sorunlar,
 • İhalelere katılmak amacıyla SGK. dan alınması gereken Borcu Yoktur Yazıları, 

II) GENEL UZMANLIK ALANLARI

             (* İşçi / İşveren Sosyal Güvenlik ilişkileri)

 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
 • 4857 sayılı İş Kanunu,
 • 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu,
 • 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,