2022 YILI SPEK.LAR, BORÇLANMA, EMZİRME, CENAZE VE İDARİ PARA CEZALARI TUTARLARI

610667.jpg

 

          2022 YILI SPEK LAR, BORÇLANMA, GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ, EMZİRME,

CENAZE  İDARİ PARA CEZASI TUTARLARI ve DİĞER SGK RAKAMLARI 

          I-SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇLAR

         GÜNLÜK KAZANÇ :  ALT SINIR :    166.80 TL.  – ÜST SINIR :     1.251.00 TL. –

         AYLIK KAZANÇ      :  ALT SINIR : 5.004.00 TL.  – ÜST SINIRI : 37.530.00 TL.

          II-3308 SK. KAPSAMINDAKİ ADAY ÇIRAK, ÇIRAK, MESLEK EĞİTİMİ GÖREN ÖĞRENCİLER, MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİMDE  STAJ YAPANLAR İLE  TAMAMLAYICI EĞİTİM VEYA ALAN EĞİTİMİ ALANLAR

  • Asgari ücretin % 50 si üzerinden hesaplanmaktadır :  Günlük kazanç  : 83.40 TL.   –   Aylık kazanç : 2.502.00 TL. 
  •  
  • III-YÜKSEK ÖĞRENİM STAJERLERİ, BURSİYERLER, KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLER VE KURSİYERLER.
  • SPEK alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.  GÜNLÜK Kazanç alt sınırı : 166.80 TL. – AYLIK Kazanç alt sınırı  : 5.004.00 TL. 

          IV-SPEK’TAN İSTİSNA TUTULACAK YEMEK, ÇOCUK VE AİLE YARDIMLARI

  • YEMEK PARASI : Günlük SPE kazanç 166.80 x % 6 = 10.01 TL.  –  
  • ÇOCUK ZAMMI : (1 çocuk için,)  –  SPE aylık  kazanç 5.004.00 x % 2 = 100.08 TL. (aylık)
  • AİLE ZAMMI : SPE aylık kazanç 5004.00 x % 10 = 500.40 (Aylık) 

         V-SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ OLMAYAN ÜLKELERE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE GÖTÜRÜLEN SİGORTALILAR

  • 5510/82.1 uyarınca spek üst sınırı, spek alt sınırın 3 katı üzerinden hesaplanmaktadır.

             GÜNLÜK Kazanç alt sınırı : 166.80 TL.  –   Üst sınırı : 500.40 TL. –   AYLIK Kazanç alt sınırı : 5.004.00 TL.  –   Üst sınırı : 15.012.00 TL.

          VI- (5510/Ek 9 kapsamında) EV HİZMETLERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRANLAR

             a) 10 GÜN VE DAHA FAZLA SİGORTALI ÇALIŞTIRANLAR

              (Sigortalı, işveren hissesi ve işsizlik sigorta primleri dahil)

            ALT SINIRDAN:

         * Ayda 10 gün ve daha fazla çalıştıranlar : 166.80 x 10 x %37.5 = 625.50 TL. –  Ayda 30 gün çalıştıranlar  : 166.80 x 30 x % 37.5 = 1.876.50 TL.

         ÜST SINIRDAN :

         * Ayda 10 gün ve daha fazla çalıştıranlar : 1.251.00 x 10 x %37.5 = 4.691.25 TL. – Ayda 30 gün çalıştıranlar  : 1.251.00 x 30 x % 37.5 = 14.073.75 TL.

            b) EV HİZMETLERİNDE SGDP TABİ SİGORTALI ÇALIŞTIRANLAR

         (Sigortalı, işveren hissesi ve işsizlik sigorta primleri dahil)

            ALT SINIRDAN:

           * Ayda 10 gün ve daha fazla çalıştıranlar : 166.80 x 10 x %32 = 533.76 TL. – * Ayda 30 gün çalıştıranlar  : 166.80 x 30 x % 32 = 1.601.28 TL.

            ÜST SINIRDAN :

            * Ayda 10 gün ve daha fazla çalıştıranlar : 1.251.00 x 10 x %32 = 4.003.20 TL. – * Ayda 30 gün çalıştıranlar  : 1.251.00 x 30 x % 32 = 12.009.60 TL.

           c) EV HİZMETLERİNDE AYDA 10 GÜNDEN AZ SİGORTALI ÇALIŞTIRANLARIN ÖDEYECEKLERİ (İş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi)

         * Ayda 1 gün çalıştıranlar : 166.80 x %2 = 3.34 TL. –  * Ayda 9 gün çalıştıranlar  : 3.34 x 9  = 30.06 TL.

       d)EV HİZMETLERİNDE AYNI İŞVEREN YANINDA AYDA 10 GÜNDEN AZ SİGORTALI ÇALIŞANLARIN ÖDEYECEKLERİ (MYÖ + GSS) SİGORTA PRİMİ

        166.80 x 30 x 32.5 = 1.626.30 TL.                                                                                                                                                                                                      

             VII-(5510/4-1a) KAPSAMINDA PRİMLERİNİ KENDİLERİ ÖDEYEN SİGORTALILARIN SPEK TUTARLARI

         a)5510/ek 5 İNCİ MADDESİNE TABİ OLAN (Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar) SİGORTALILAR

         SPE günlük kazanç alt sınırdan : 166.80 x 29 x % 34.5 = 1.668.83 TL.- SPE günlük kazanç üst sınırdan: 1.251.00 x 29 x 34.5  = 12.516.26 TL.

        b)5510/EK 6 NCI MADDESİNE TABİ SİGORTALILAR (Ticari taksi, dolmuş vb. şehir içi toplu taşım araçlarında çalışanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlar.

         -Günlük kazanç alt sınırdan : 166.80 x 29 x % 32.5 = 1.572.09 TL. – Günlük kazanç üst sınırdan: 1.251.00 x 29 x % 32.5 = 11.790.68 TL.

          İşsizlik sigortası primi ödemek istemeleri halinde;

         -Günlük kazanç alt sınırdan :    166.80 x 29 x % 35.5 =   1.717.21  TL. – Günlük kazanç üst sınırdan : 1.251.00 x 29 x % 35.5 = 12.879.05  TL.

         c) 5510/4-1a KAPSAMINDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR

          5510/5.1/g kapsamında sadece MYÖ sigortası primi ödeyenler

          Alt sınırdan   :   166.80 x 30 x % 20   = 1.000.80 TL. –  Üst sınırdan   : 1.251.00 x 30 x % 20  = 7.506.00 TL.

           d) Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanların kalan sürelerine ilişkin isteğe bağlı sigorta primi

         *işsizlik sigortası primi ödemek isteyenler (alt sınıra göre) :  166.80 x 30 x % 32 = 1.601.28 / 30 x Gün sayısı 

         *işsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler (üst sınıra göre) :  1.251.00 x 30 x % 32 = 12.009.60 / 30 x Gün sayısı

         *işsizlik sigortası primi dahil (alt sınıra göre) :  166.80 x 30 x % 35 = 1.751.40 / 30 x Gün sayısı

         *işsizlik sigortası primi dahil (üst sınıra göre) :  1.251.00 x 30 x % 35 = 13.135.50 / 30 x Gün sayısı

         e) 2925 SK. TABİ SİGORTALILARIN SPEK VE ÖDEYECEKLERİ PRİMLER  (Tarım ve orman işlerinde süreksiz olarak çalışanlar)

         *2925 sk kapsamındaki sigortalıların prime esas günlük kazançları SPEK günlük alt sınır üzerinden, PÖGS ise her ay için 15 gün (prim oranı % 20 UVSK, GSS %12.5 = % 32.5 üzerinden hesaplanmakta olup bu kapsamdakilerin ödeyecekleri prim tutarı:

        * 166.80 x 15 x % 32.5 = 813.15 TL.        

         VIII- 5510/4b KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN SİGORTA PRİMİNE ESAS  KAZANÇLARI

          a) 5510/4-1b – (1), (2), (3) NO’LU ALT BENT KAPSAMINDAKİLER

          * Günlük kazanç alt sınırına göre  : 166.80 x 30 x %34.5 = 1.726.38 TL. – * Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.251.00 x 30 x %34.5 = 12.947.85 TL.

         b) 5510/4/1b – (4) NO’LU ALT BENT KAPSAMINDAKİLER

        *Günlük kazanç alt sınırına göre  : 166.80 x 29 x % 34.5 = 1.668.83 TL. –  *Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.251.00 x 29 x % 34.5 = 12.516.26 TL.

         c) 5510/4b KAPSAMINDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR  (MYÖ sigortası ve GSS primi ödeyenler)

       *Günlük kazanç alt sınırına göre  : 166.80 x 30 x % 32    =   1.601.28 TL. –  *Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.251.00 x 30 x % 32 = 12.009.60 TL.

        d) 5510/G.16. MD. KAPSAMINDA İSTEĞE BAĞLI KADIN SİGORTALILAR (Kendi adına ve hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar)

          166.80 X 29 X % 32 = 1.547.90 TL.

        IX- 5510/60 VE EK 13. MD. KAPSAMINDA GSS PRİMİ ÖDEYECEKLER

         a) 5510/60.1g ve ek 13. Md. kapsamında olanların ödeyecekleri GSS. primi

         *5510/60.1g : Maddenin diğer bendlerinde sayılan kapsam dışında kalanlar.

*5510/Ek. 13. Md. : Türkiye de ikamet eden Türk vatandaşlarının, Türkiye de ikamet etmeyen (6735/16.1.ç kapsamındaki) ana, baba, eş ve çocukları.

          5.004.00 x % 3 = 150.12 TL. 

         b) 5510/60.1d kapsamında olanların ödeyecekleri GSS. primi

        5510/60.1d. : Mütekabiliyetle oturma izni alan, yabancı ülke vatandaşlarından, yabancı ülke mevzuatı kapsamında  sigortalı olmayan kişiler.

         5.004.00 x 2 = 10.008.00 x %12 = 1.200.96 TL.

         c) 5510/60.7. fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri GSS. primi

            5.004.00 / 3 = 1.668.00 x % 12 = 200.16 TL.

        d) 5510/60.8. fıkrası kapsamında 1136 sk. uyarınca avukatlık stajı yapmakta olan, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için T. Barolar Birliği tarafından ödenecek olan GSS primi

        5004.00 x % 6 = 300.24 TL.

         X-BORÇLANMA TUTARLARI

        5510/41. Md. uyarınca yapılan hizmet borçlanmalarında ve 3201 sk. kapsamında yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasında esas alınacak tutarlar

*5510/41. Md. kapsamındaki hizmet borçlanmalarında, ilgililerin başvuru tarihindeki  SPEK alt ve üst sınırlar arasında kendilerince belirlenecek tutarın % 32 si esas alınır.

* 3201 sk. kapsamındaki yurtdışı borçlanmalarında ilgililerin başvuru tarihindeki  SPEK alt ve üst sınırlar arasında kendilerince belirlenecek tutarın % 45 i esas alınır.

           Buna göre;  

         a) HİZMET BORÇLANMALARINDA Borçlanılacak her bir gün için;

         Alt sınır : 166.80 x % 32 = 53.38 TL. – Üst sınır : 1.251.00 x % 32 = 400.32 TL. dır.

        b) YURT DIŞI BORÇLANMALARINDA Borçlanılacak her bir gün için;

         Alt sınır :   166.80 x % 45 = 75.06 TL. – Üst sınır : 1.251.00 x % 45 = 562.95 TL. dır.

c)5510/41.1.(i) bendi kapsamında; kısmi süreli çalışılan aylarda eksik kalan sürelerin borçlandırılmasında, 1.1.2012 tarihinden itibaren GSS lısı sayıldıklarından bu kişilerin GSS prim borcu olması halinde; % 32, borç bulunmaması durumunda % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılmaktadır.

     Buna göre; Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarı;  

       Alt sınır :  166.80 x % 20  =  33.36 TL. –  Üst sınır : 1.251.00 x % 20  =  250.20 TL. olmaktadır.

     XI- GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEKLERİ

1.1.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında istirahatli olunan günler için geçici işgöremezlik ödeneği hesabında  esas alınacak tutar: 166.80 TL. Çırak ve öğrenciler için : 83.40 TL. dır.  (Bu tarihten önce geçici işgöremezliğe uğrayan ve durumları devam edenlerin geçici iş göremezlikleri bu tarihten itibaren  yeni tutar üzerinden hesaplanır.

     XII- EMZİRME ÖDENEĞİ  : 1.1.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında : 316.00 TL. 

     XIII- CENAZE ÖDENEĞİ   : 1.1.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında : 1.250.00 TL.

     XIV- İDARİ PARA CEZALARI   : 1.1.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında  İŞLENEN FİİLLER İÇİN: 5.004.00 TL.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top