2022 (TEMMUZ-ARALIK) SPEK’LAR VE DİĞER SOSYAL GÜVENLİK RAKAMLARI

indir.jpg

2022 (TEMMUZ-ARALIK) SPEK’LAR VE DİĞER SOSYAL GÜVENLİK RAKAMLARI 

  *- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar ;

SPE Günlük kazanç : Alt  sınır ;    215.70 TL. –  Üst sınır :   1.617.75 TL.

SPE Aylık kazanç     : Alt  sınır ; 6.471.00 TL. –  Üst sınır : 48.532.50 TL.

 *- 3308 sk. kapsamında aday çırak, çırak, işletmelerde meslek eğitimi gören öğrenciler ile mesleki ve teknik orta öğretim okul ve kurumlarında staj, tamamlayıcı eğitim ve alan eğitimi alan öğrencilerin;  (*) SPEK ları asgari ücretin % 50 si üzerinden hesaplanmaktadır.

  Buna göre; Günlük kazanç tutarı :107.85 TL. Aylık kazanç tutarı 3.235.50 TL. dır.  

*- Yüksek öğretim kurumlarında staja tabi tutulan öğrenciler, kamu kurumlarının bursiyerleri, 2547/46. Md. kapsamında  kısmi zamanlı çalışan öğrencilerden aylık gelirleri SPE aylık kazanç asgari tutarını aşmayanlar ve T. İş Kurumu kursiyerlerinin,

 (*) SPEK tutarları SPE günlük alt sınır üzerinden hesaplanmaktadır.

 Buna göre; Günlük kazanç tutarı : 215.70 TL. Aylık kazanç tutarı: 6.471.00 TL. dır.

 *- SPEK tan istisna olan tutarlar ;

Yemek parası   : 217.70 x % 6         =   12.94 TL. (Günlük)

Çocuk zammı   : 6.471.00 x % 2      = 129.42 TL. (Aylık)

Aile zammı       : : 6.471.00 x % 10  =  647.10 TL. (Aylık)

 *- Sosyal Güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenler tarafından işyerlerinde çalıştırılmak üzere yurt dışına götürülen sigortalılar için ;          (*) SPEK tutarları (5510/82.1) SPE günlük kazanç tutarının 3 katıdır.

         Buna göre SPEK tutarları ; Günlük  alt sınır  215.70 – Günlük üst sınır : 647.10 TL. Aylık alt sınır :  6.471.00       Aylık üst sınır   : 19.413 TL.  olmaktadır.

 *- (5510/ Ek 9. Md.) Ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve üzerinde çalıştıranlar ile 10 günden az çalıştıranların ödeyecekleri İKMH sigorta primi ile sigortalılarca yapılacak ödemeler;

   – 10 GÜN VE ÜZERİNDE sigortalı çalıştıran işverenler ; (Sigorta primi işçi ve işveren hisseleri ile işsizlik sigortası primi dahil, % 5 işveren desteği ile 4447/50. ve G. 10. Madde kapsamındaki teşvikler hariç)

Alt sınırdan; 10 gün çalıştıranlar : 215.70 x 10 x % 37.5 = 808.88 TL.  ;  30 çalıştıranlar : 215.70 x 30 x % 37.5 =2.426.63 TL.

   Üst sınırdan; 10 gün çalıştıranlar : 1.617.75 x 10 x % 37.5 = 6.066.56 TL. ; 30 çalıştıranlar : 617.75 x 30 x % 37.5 =  18.199.69 TL.

 – Ev hizmetlerinde SGDP tabi sigortalı çalıştıran işverenin sigortalı ve işveren hissesi dahil

    Alt sınırdan; 10 gün çalıştıranlar için ; 215.70 x 10 x % 32 = 690.24 TL. 30 gün çalıştıranlar için ; 215.70 x 30 x % 32 = 2.070.72 TL.

    Üst sınırdan; 10 gün çalıştıranlar için ; 1.617.75 x 10 x % 32 =  176.80 TL. ;  30 gün çalıştıranlar için ; 1.617.75 x 30 x % 32 = 15.530.40 TL.

 – 10 GÜNDEN AZ sigortalı çalıştıranların ödeyecekleri İKMH primi

 -Ayda 1 gün çalıştıranlar  : 215.70 x 1 x % 2  = 4.31 TL.  ;   -Ayda 9 gün çalıştıranlar  : 215.70 x 9 x % 2  = 38.79 TL.

Ev hizmetlerinde 10 günden az sigortalı çalışanların ödeyecekleri MYÖ ve GSS primleri  

     Alt sınıra göre ödeyecekleri tutar : 215.70 x 30 x % 32.5 2.103. 08

 (*) 5510/4.1/a kapsamında PRİMLERİNİ KENDİLERİ ÖDEYEN sigortalıların SPEK ları

      – 5510/Ek 5. Md. tabi (tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar)

  • Alt sınıra göre: 70 x 29 x % 34.5 =    2.158.08 TL.  ;  Üst sınıra göre: 1.617.75 x 29 x % 34.5 = 16.185.59 TL.

     – 5510/Ek 6. Md. kapsamındaki sigortalılar ;  (Ticari taksi, dolmuş ve benzeri şehir içi toplu taşım araçlarında çalışanlar, ve Kültür Turizm Bakanlığınca belirlenen alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışanlar.)

     – İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler :

Günlük kazanç alt sınırından: 215.70 x 29 x % 32.5 =  2.032.97  ;   Günlük kazanç üst  sınırından: 1.617.75 x 29 x % 32.5 =  15.247.29

     – İşsizlik sigortası primi ödemek isteyenler :

        Günlük kazanç alt sınırından: 215.70 x 29 x % 35.5 =  2.032.97  ; Günlük kazanç üst  sınırından: 1.617.75 x 29 x % 35.5 =  16. 654.74

     (*) 5510/4.1/a kapsamında İSTEĞE BAĞLI sigortalılar ;

         – 5510/5.1/g kapsamında sadece MYÖ sigortası primi ödeyenler: 

– Aylık alt sınırdan :  215.70 x 30 x % 20  =  1.294.20 TL.  ;  – Aylık üst sınırdan : 1.617.75 x 30 x % 20  =  9.706.50 TL.

      – Ay içinde 30 günden az çalışan veya tam gün çalışmayanlardan kalan sürelerinde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenler;

     * İşsizlik sigortası primi ödemek istemeyenler;

       -Aylık kazanç alt sınırdan : 215.70 x 30 x % 32  =  2.070. 72 / 30 x Gün sayısı ; -Aylık kazanç üst sınırdan : 1.617.75 x 30 x % 32 = 15.530.40 /30 x Gün sayısı

       * İşsizlik sigortası primi ödemek isteyenler;

        -Aylık kazanç alt sınırdan : 215.70 x 30 x % 35  =  2.264. 85 / 30 x Gün sayısı ; -Aylık kazanç üst sınırdan : 1.617.75 x 30 x % 35 = 16.986.38 / 30 x Gün sayısı

   (*) 2925 sk. tabi sigortalıların PEK ları ve ödeyecekleri sigorta primleri :   Bu kapsamdaki sigortalıların sigorta primleri (5510/82.md. kapsamında belirlenen) SPE günlük kazanç alt sınırından, PÖGS ise her ay için 15 gün üzerinden hesaplanmaktadır. (Prim oranı % 20 MYÖ, % 12.5 GSS primi olmak üzere % 32.5 dur.

Buna göre sigorta primleri ; 215.70 x 15 x 32.5 = 1.051.54 TL. olmaktadır.

    (*) 5510/4.1/b  kapsamındaki sigortalıların ödeyecekleri aylık prim tutarları

         – 5510/4.b/1, 2, ve 3 numaralı bentlere tabi sigortalıların sigorta primleri;

         Günlük kazanç alt sınırına göre : 215.70 x 30 x % 34.5  =  2.232.50 TL. ; Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.617.75 x 30 x % 34.5  =  16.743.71 TL.          

         – 5510/4.b/4 numaralı alt bent kapsamına tabi sigortalıların sigorta primleri;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 215.70 x 29 x % 34.5  =  2.158.08 TL. ; Günlük kazanç üst sınırına göre : 1.617.75 x 29  x % 34.5  =  16.185.59 TL.

   (*) 5510/4.1/b kapsamında İSTEĞE BAĞLI  sigortalılardan;

       *- MYÖ  sigortası ve GSS primi ödeyenler

         – Aylık alt sınırdan ; 215.70 x 30 x % 32  =  2.070.72 TL.  ;  – Aylık üst sınırdan 1.617.75 x 30 x % 32  = 15.530 TL.

    (*) 5510/G.16. md. göre isteğe bağlı sigortalı olan kadın sigortalılar;

              *- 215.70 x 29 x % 32 = 2.001.70 TL.

   (*) 5510/60 ıncı maddesinin 1. Fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü md. kapsamındaki olan sigortalıların ödeyecekleri GSS primi

6.471.00 % 3 = 194.13 TL.

  (*) 5510/60.1./d bendi kapsamında ödeyecekleri GSS primi : 6.471.00 x 2 = 12.942 x  % 12 = 1.553.04  TL.

  (*) 5510/60.7. fıkrası kapsamındaki yabancı uyrukluların ödeyecekleri GSS primi : 6.471.00 / 3 = 2.157.00 x % 12 = 258.84 TL.

  (*) 5510/60.8. fıkrası kapsamındaki 1136 s. avukatlık kanunu uyarınca Avukatlık stajı yapmakta olan, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye  Barolar Birliği tarafından ödenecek GSS. primi : 6.471.00 x % 6 = 388.26 TL.

  (*) 5510/41. Md. kapsamında hizmet borçlandırılması ile 3201 sk. göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutarlar

    (5510/41. Md.) kapsamında yapılacak hizmet borçlanmalarında günlük tutar, başvuru tarihindeki (5510/82. Md.) ye göre belirlenen SPE günlük kazanç alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendilerince belirlenecek kazancın % 32 ’ sidir.

Buna göre, 41. Md. kapsamında yapılacak borçlanmalarda; her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; Alt sınırı : 215.70 x % 32 = 69.02 TL. üst sınır ise; 1.617.75 x % 32 = 517.68 TL. olmaktadır.

5510/41.1/i kapsamında, kısmi süreli çalışılan ayların eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında; 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde GSS sayıldıklarından, GSS prim borcu olanlar % 32, GSS prim borcu olmayanlar % 20 oranında hesaplama yapılmaktadır.

Bu durumda da; tahakkuk ettirilecek borç tutarının alt sınırı ;  215.70 x % 20 = 43.14 TL. üst sınırı 1.617.75 x % 20 = 323.55 TL. olarak esas alınmaktadır.

  • 3201 sk. uyarınca yapılacak yurtdışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar ise; başvuru tarihindeki (5510/82. Md.) ye göre belirlenen SPE günlük kazanç alt ve üst sınırlar arasında olmak üzere kendilerince belirlenecek günlük kazancın % 45 idir.

         Buna göre, . Md. kapsamında yapılacak borçlanmalarda; her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının; Alt sınırı : 215.70 x % 45 = 97.07 TL. üst sınır ise; 1.617.75 x % 45 = 727.99 TL. olmaktadır.

 

   (*) Geçici işgöremezlik ödeneklerinin alt sınıra tamamlanması;

5510/18.4. fıkrası kapsamında; İKMH, hastalık, analık sigortalarından alt sınırın altındaki günlük kazanç üzerinden ödenek almakta olanların ödenekleri, yeniden tespit edilen alt sınıra tespit tarihinden itibaren tamamlanmaktadır.

Buna göre; 5510/4.1(a), (b) bentleri ile 5. Md. sinde sayılan sigortalıların geçici işgöremezlik ödenekleri 215.70 TL. nın altında ise bu tutara, Çırak ve öğrencilerin geçici işgöremezlik ödenekleri 107.85 TL. altında ise bu tutara,

tamamlanmaktadır.

   (*) İdari para cezaları

Fiil tarihinde geçerli olan aylık asgari ücret olan 6.471.00 TL üzerinden hesaplanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top