2022/TEMMUZ – ARALIK  (4/a lı İŞÇİ) ÇEŞİTLİ ÜCRETLERDEN  NET ELE GEÇEN  VE İŞVERENE MALOLUŞ HESAPLARI

indir-1.jpg

2022/TEMMUZ – ARALIK  (4/a lı İŞÇİ) ÇEŞİTLİ ÜCRETLERDEN  NET ELE GEÇEN  VE İŞVERENE MALOLUŞ HESAPLARI

              (*)- İŞÇİ

ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİNİN NET ELE GEÇEN HESABI 

       Aylık brüt asgari ücret : 6.471.00 TL. –  Günlük  brüt asgari ücret : 215. 70 TL. ; (Gün 30, 215 x 30 = 6.471.00 TL.)

     – İşçi payı (6471 x % 14) = 905.94

      – İşsizlik sigortası işçi payı (6471 x % 1 = 64.71

Toplam : 970.65

    – Brüt Asgari ücretin GV. Matrahı : 5.500.35 TL.  ( Brüt asgari ücretten sigorta primleri işçi paylarının indirilmiş tutarı GV. matrahını oluşmaktadır.)  (6.471 – 970.65 =5.500.35)

    – Brüt Asgari Ücretin GV. Tutarı : 825.05 TL. Muaf

     (5.500.35 x % 15 =825.05) 

   – Asgari ücretin DV. Matrahı : (Brüt asgari ücret) 6.471 TL. 

   – Asgari ücretin DV. Tutarı : (6.471  x % 0.759) 49.11 (muaf)

 *Asgari ücret, GV. ve DV. den muaf olduğundan Asgari ücretten sgk ve işsizlik sigortası işçi paylarının mahsubundan sonra kalan tutar net ele geçen tutardır.

NET ELE GEÇEN TUTAR : 6.471 – (905.94 + 64.71 = 970.65) = 5.500.35 TL.

 ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİNİN İŞVERENE MALİYETİ (Teşviksiz)

             (Sgk’ya borcu olanlar ve bildirgeleri zamanında vermeyenler)

             – Asgari ücret : 6.471

            – SGK primi işveren payı : (6.471 x % 20.5 ) 1.326.56 TL.

            -İşsizlik sigortası primi işveren payı : (6.471 x % 2) 129.42 TL.

İŞVERENE MALİYETİ : (6.471 + 1.326.56 + 129.42 =) 7.926.98 TL.

(Asgari ücret + Sgk. sigorta Primi + İşsizlik sigortası Primi)

 ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİNİN İŞVERENE MALİYETİ (Teşvikli)

(Sgk ya borcu olmayanlar ve bildirgeleri zamanında verenler)

    Asgari ücret : 6.471

   SGK primi işveren payı : (6.471 x % 15.5 ) 1.003 TL.

   İşsizlik sig. İşveren payı : (6.471 x % 2) 129.42 TL.

İŞVERENE MALİYETİ : (6.471 + 1.003 + 129.42 =) 7.603.43 TL.

(Asgari ücret + Sgk. sigorta Primi + İşsizlik sigortası Primi)

 ASGARİ ÜCRET ÜSTÜNDE ÜCRET ALAN İŞÇİNİN NET ELE GEÇEN HESABI

      – Aylık brüt ücret  : 10.000 TL.    :  Günlük brüt asgari ücret : 333.33 TL.

      – SGK işçi payı ( 10.000 x % 14 )  : 1.400 TL.

      – İşsizlik sigortası  primi işçi payı (10.000 x % 1) : 100 TL.

      Toplam : 1.500 TL.

      – Alınmakta olan ücretin GV. Matrahı : (10.000 – 1500 =) 8.500 TL.

       – Alınmakta olan ücretin (10.000 TL. nın) Gelir vergisi Tutarı : (10.000 – 1500 = 8.500 x % 15) = 1.275 TL.

        – Asgari ücrete tekabül eden Gelir Vergisi tutarı : (500.35 x % 15)  =  825.05 TL.

   Asgari ücrete tekabül eden GV. muaf olduğundan 10.000.TL. ya tekabül eden GV. tutarından, asgari ücrete tekabül eden GV. tutarı indirilerek tahsil edilecek Gelir Vergisi tutarı bulunur.

            Tahsil edilecek Gelir vergisi tutarı : (1.275 – 825.05 =) 449.95 TL.

      (*) DAMGA VERGİSİ :

       – Asgari ücrete tekabül eden Damga vergisi : 49.11

       – Alınmakta olan ücrete tekabül eden Damga vergisi :(10.000 x 0.759=) 75.90

  • Asgari ücrete tekabül eden DV. muaf olduğundan 10.000.TL. ya tekabül eden DV. tutarından, asgari ücrete tekabül eden DV. tutarı indirilerek tahsil edilecek Damga Vergisi tutarı bulunur.

             Tahsil edilecek Damga vergisi tutarı : (75.90 – 49.11) 26.79 TL.

            İşçi kesintiler toplamı : 1.400 + 100 + 449.95 + 26.79 =1.976.74)

         (*)  NET ELE GEÇEN : (10.000 – 1.976.74) 8.023.27 TL.

           NOT: Gelir vergisi kesintileri artan oranlı vergi tarifesine tabidir.

 

ASGARİ ÜCRET ÜSTÜNDE ÜCRET ALAN İŞÇİNİN İŞVERENE MALİYETİ

       – Alınan ücret : 10.000 TL.

      – SGK İşveren payı (Teşviksiz) :  (10.000 x % 20.5) 2.050 TL.

      – İşsizlik sigortası primi işveren payı : (10.000 x % 2)  200 TL.

İŞVERENE MALİYETİ (Teşviksiz) : (10.000 + 2.050 + 200=)  12.250 TL.

 İŞVERENE MALİYETİ (Teşvikli – Asg. Üc. İndirimli) : 11.650 TL.

(10.000 + (10.000x% 15.5 Teşvikli, 1.550 + 200) = 11.750 – Asg. Üc. İndirimi 100 = 11.650 TL.)

 

 EMEKLİ /SGDP’Lİ İŞÇİ

 

  • ASGARİ ÜCRETLİ EMEKLİ İŞÇİNİN NET ELE GEÇEN HESABI 
  • Brüt Aylık Asgari ücret : 6.471 TL.   ; Brüt Günlük Asgari Ücret  : 215.70
  • SGDP işçi payı (6.471 x % 7.5) : 485.33
  • İşsizlik sigortası primi : 0.00 TL. (SGDP ne tabi çalışanlar işsizlik sigortası primine tabi değildir.)

             SGDP GV. Matrahı : (6.471 – 485.33) : 5.985.67

           ASGARİ ÜCRETİN GELİR VERGİSİ MATRAHI : 5.500.35

           MATRAHLAR FARKI : (5.985.67 – 5.500.35) = 485.33

          SGDP tabi asgari ücretli çalışandan kesilmesi gereken GV. nin hesaplanması :

         SGDP nin Gelir Vergisi matrahı olan 5.985.67 TL. dan, brüt aylık asgari ücret üzerinden hesaplanan gelir vergisi matrahı olan 5.500.35 TL. nın çıkartılması sonucunda elde edilen bakiye Gelir Vergisi matrahı tutarı bulunur.

            Bakiye GV. matrahının % 15’ inin,  GV. olarak kesilmesi gerekmektedir.

             SGDP Gelir Vergisi tutarı : (5.985.67 – 5.500.35 = 485.33 x % 15 =) 72.80 TL.         

             DAMGA VERGİSİ : Brüt asgari ücretin tamamı DV. dışında bırakıldığından DV. kesintisi yapılmamaktadır. (DV. 00.00)

            NET ELE GEÇEN TUTAR : 5.912.88 TL.  (Asgari ücret – sgdp işçi payı +GV.)  = 6.471 – (485.33 + 72.80 =558.13) 

 

ASGARİ ÜCRETLİ EMEKLİ İŞÇİNİN İŞVERENE MALİYETİ HESABI

            Asgari ücret : 6.471.00

SGK primi işveren payı  : % 24.5  (İşv. His. % 22.5 + % 2 KVSK)

            İşverene maliyeti : (Asgari ücret 6.471.00) + (1.455.98 + 129.42) = 8.056.40 TL.

 

 10.000 TL. ÜCRET ALAN EMEKLİ/SGDP’Lİ İŞÇİ NET ELE GEÇEN HESABI

           Alınan ücret   :   10.000  

          – SGDP. İşçi payı (% 7.5) 750

          – Alınan ücretin GV. matrahı   : (10.000 – 750) 9.250

         – Asgari ücretin GV. matrahı   : 5.500.35

         – GV. Matrahları farkı : (9.250 – 5.500.35) 3.749.65

         – Alınan ücretin GV. tutarı   : (3.749.65 x % 15) 562.45

        DAMGA VERGİSİ : 

       Alınan ücretin DV. matrahı  :  10.000

       Asgari ücretin DV. matrahı   :    6.471

      Matrahlar arası fark              :     3.529

     Alınan ücretin DV. tutarı      :  26.79  (3.529 x % 07.59=)  

    NET ELE GEÇEN :            :  8.660.76 (Alınan Brüt ücret – Kesintiler toplamı) (10.000 – 750 + 562.45 + 26.79)

 

 10.000 TL. ÜCRET ALAN EMEKLİ/SGDP’Lİ İŞÇİ İŞVERENE MALİYETİ

 

     Alınan ücret   :  10.000

    SGDP. İşveren payı   : (10.000 x % 24.5 ) 2.450 

İŞVERENE MALİYETİ  : (10.000 + 2.450)  12.450

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top