2021-SPEK.,SİG. PR., HİZMET BORÇLANMA TUTARLARI, EMZİRME ve CENAZE ÖDENEKLERİ

images-1.jpg

2021 YILI SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ VE  SİGORTA  PRİM TUTARLARI HİZMET BORÇLANMA TUTARLARI,  EMZİRME ÖDENEĞİ, CENAZE ÖDENEĞİ  (1/1/2021 – 31/ 12/2021 TARİHLERİ ARASINDA) 

  • 4-1a KAPSAMINDA SİGORTALI ÇALIŞANLAR İÇİN ;

-Günlük kazanç alt sınır  :  119.25 TL.         Aylık kazanç alt sınır :   3.577.50 TL.

-Günlük kazanç üst sınır  :  894.38 TL.        Aylık kazanç üst sınır : 26.831.40 TL.

2-ADAY ÇIRAK, ÇIRAK, İŞL. MES. GÖREN, ORTA ÖĞR. STAJYERLERİ, TAMAMLAMA EĞİTİMİ ve  ALAN EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLER İÇİN ;

-3308/25. Md. 4. fık. uyarınca SPEK ları, asgari ücretin % 50  üzerinden hesaplanmaktadır.

Buna göre, SPE Günlük kazanç : 59,63 TL.                Aylık kazanç tutarı  : 1.788.75 TL.

3- YÜKSEK ÖĞRENİM STAJYERLERİ, BURSİYERLER, YÜK. ÖĞR. KUR. DA KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİLER, T. İŞ KURUMU KURSİYERLERİ İÇİN;

Yükseköğrenim stajyerleri, kamu kurumlarınca desteklenen proje bursiyerleri, 2547/46. Md.  tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık spek. Tutarı, günlük spek alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar, T. İş Kurumunun meslek edindirme, geliştirme, değiştirme kursiyerlerinin sigorta primleri, SPEK günlük alt sınırı üzerinden hesaplanmaktadır.

Günlük kazanç tutarı : 119,25 TL.                Aylık kazanç tutarı : 3.577,50 TL.

4- 2021 YILI SİGORTA PRİMİNE ESAS KAZANÇ İSTİSNALARI

Yemek parası  : Asgari ücretin (Günlük)  % 6  sı  :     7.16 TL.

Çocuk zammı  : Asgari ücretin (Aylık)  % 2 si      :   71.55 TL.  (en fazla 2 çocuk)

Aile zammı      :Asgari ücretin (Aylık) % 10 u      :  357.75 TL. 

5-SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ OLMAYAN ÜLKELERDEKİ İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE  GÖTÜRÜLEN SİGORTALILAR İÇİN ;

Bu sigortalılar için SPE günlük kazanç üst sınırı, SPEK alt sınırının 3 katıdır.

Günlük kazanç alt sınır : 119,25 TL.                Aylık kazanç alt sınır :    3.577,50  TL.

Günlük kazanç üst sınır : 357.75 TL.                Aylık kazanç üst sınır : 10.732.50  TL.

6- EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILAN İŞVERENLER İÇİN (5510/EK. 9) 

(5510/81.1.(ı), 2. Fık. 4447/50, G. 10. Md. indirimler hariç )

-10 GÜN VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER (ALT SINIR) : 447.19 TL. (119.25 x 10 x % 37.5)

-AYDA 30 GÜN SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER  (ALT SINIR)  : 1.341.56  (119.25 x 30 x % 37.5)

-10 GÜN VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER (ÜST SINIR) : 3.353.93 TL.  (894.38 x 10 x % 37.5)

-AYDA 30 GÜN SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER  (ÜST SINIR)  : 10.061.78 TL. (894.38 x 30 x % 37.5)

-AYDA 1 GÜN SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER (ALT SINIR) : 2.39  TL.   İKMH. Primi (119.25 x 10 x % 2)

-AYDA 9 GÜN SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER  (ALT SINIR)  : 21.46 TL.  (119.25 x 9 x % 2)

7- 5510/4-1a KAPSAMINDA PRİMLERİNİ KENDİLERİ ÖDEYEN SİGORTALILAR

-5510/EK. 5 KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR : (Tarım ve orman. işlerinde  hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar)

Alt sınır : (119.25 x 28 x % 34.5) 1.151.96 TL. Üst sınır : (894.38 x 28 x % 34.5) 8.639.71 TL.

-5510/EK. 6 KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR : (Ticari taksi, dolmuş, şehir içi toplu taşım, kültür bak. Ca kısmi süreli çalışanlar)

Alt sınır : (119.25 x 28 x % 32.5) 1.085.18 TL. Üst sınır : (894.38 x 28 x % 34.5) 8.138.86 TL.  

8-5510/4-1a KAPSAMINDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR

-5510/5-g  kapsamında sadece MYÖ sigortası primi ödeyenler : Alt sınır : (119.25 x 30 x % 20) 715.50 TL. Üst sınır : (894.38 x 30 x % 20) 5.366.28 TL.

-Ay içinde 30 günden az çalışanlar veya tam gün çalışmayanların kalan süreleri için (İşsizlik sigortası primi hariç);

Alt sınır : (119.25 x 30 x % 32) 1.144.80 TL. Üst sınır : (894.38 x 30 x % 32) 8.586.05 TL. 

9- 2925 s. TARIM İŞÇİLERİ SOSYAL SİGORTALAR KANUNUNA TABİ OLANLAR

(Bu kanuna tabi sigortalıların spek .olarak, SPE günlük kazanç alt sınırı ; prim ödeme gün sayısı olarak ise, her  ay için 15 gün esas alınmaktadır. Prim oranı :. (% 20 si MYÖ,  % 12.5 GSS primi olmak üzere) % 32.5 dur.) Buna göre ödenecek prim tutarı : (119.25 x 15 x % 32.5) 581.34 TL.

5510 / 4b – KAPSAMINDAKİ SİGORTALILARIN SPEK.  VE SİGORTA PRİMLERİ 

10- 5510/4 ÜNCÜ MD. NİN (1), (2) ve (3) NO’LU ALT BENTLERİNE TABİLER İÇİN

-Günlük kazanç alt sınır   : (119.25 x 30 x % 34.5) 1.234.24 TL. ; – Günlük kazanç üst sınır  :  (894.38 x 30 x % 34.5) 9.256.83 TL.

     4 NUMARALI ALT BENT KAPSAMINDAKİLER İÇİN

-Günlük kazanç alt sınır   : (119.25 x 28 x % 34.5) 1.151.96 TL.  –  Günlük kazanç üst sınır  :  (894.38 x 28 x % 34.5) 8.639.71 TL.

11- 5510 SK. 4/b KAPSAMINDA İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILAR İÇİN

MYÖ ve GSS primi ödeyenler  için alt sınır : (119.25 x 30 x % 32) 1.144.80 TL. – MYÖ ve GSS primi ödeyenler  için üst sınır : (894.38 x 30 x % 32)8.586.05 TL. 

12- YURT İÇİ VE YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMALARI İÇİN

-(5510/41) Yurtiçi hizmet borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, talep tarihindeki spek. alt ve üst sınır arasında olmak üzere kendilerince belirlenmektedir. Prim oranı, belirlenen bu tutarın GSS prim borçları varsa % 32, GSS prim borcu yoksa % 20 dir.

Buna göre alt sınır: (119.25 % 32) 38.16 TL.   Üst sınır : (894.38 % 32) 286.20 TL. dır.

Veya  alt sınır: (119.25 % 20)23.85 TL.   Üst sınır : (894.38 % 20) 178.88 TL. dır. 

-3201 sk. kapsamında yurt dışı borçlanmalarında borçlanılacak günlük tutar, talep tarihindeki spek. alt ve üst sınır arasında olmak üzere kendilerince belirlenmektedir. Prim oranı belirlenen bu tutarın % 45 idir.  Buna göre alt sınır: (119.25 % 45) 53.66 TL.   Üst sınır : (894.38 % 45) 402.47 TL. dır. 

13-EMZİRME ÖDENEĞİ

(5510/16-3. Fıkra) Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe ; 5510/4-1 (a) ve (b) kapsamındaki sigortalılardan kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına veya gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olamayan eşine her bir çocuk için. (yaşaması şartıyla, önceki yılın TÜFE değişim oranı kadar artırılarak) Buna göre;

  • 2020 yılı emzirme ödeneği : 202.00 TL. TÜFE değişim oranı % 14.6 olduğundan;  2021 yılı emzirme ödeneği : (202 x % 14.6 + 202) 232.00 TL. dır. 

14- CENAZE ÖDENEĞİ

(5510/37-3. Fıkra) İş kazası meslek hastalığı sonucunda sürekli iş göremezlik geliri veya mamullük, vazife malüllüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken veya kendisi için en az 360 gün MYÖ. Sigortası primi bildirilmiş olup ölen sigortalının hak sahiplerine. (bir önceki yıldaki cenaze ödeneği tutarı TÜFE değişim oranı kadar artırılarak) Buna göre, 2020 yılı cenaze ödeneği tutarı : 801.00 TL. TÜFE değişim oranı % 14.6 olduğundan;

2021 yılı cenaze ödeneği tutarı  : (801 x % 14.6 + 202) 918.00 TL. dır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

scroll to top